Het Goud in de Schaduw

als symbool voor onze verdrongen kwaliteiten

Tijd en energie besteden aan onze allergieën en projecties is een belonend proces. Dan worden we ons weer opnieuw bewust waar we onze inspiratie en enthousiasme in vinden. We zien dit vaak gespiegeld in films die ons ontroeren, in personen die ons inspireren, in verhalen die ons pakken. Als we deze gevoelens toelaten en onderzoeken dan zullen we ontdekken dat in ons onbewuste kwaliteiten zitten die zich willen laten zien. Als we de stap nemen om daarmee weer opnieuw aan de slag te gaan, dan komen we in een andere levensstroom. Niet een stroom waarin we geleid worden en we ons afvragen waar we de energie vandaan halen om ons werk te doen, maar een stroom waar we het gevoel hebben "Dit ben ik!" Het gevoel van dankbaarheid zal dan op onverwachte momenten zich laten zien in een zonnestraal, een moment van stilte, een ontmoeting omdat we dichter bij onze kern gekomen zijn.

Archetypen aan het woord

De Zoeker is geen zoeker meer, maar een Lover, want hij voelt dat wat hij in het leven meemaakt ook dat is wat nodig is om als individu te groeien en te leven. Zichzelf liefhebben, accepteren, elk moment.

Pagina bijgewerkt op: 25 Apr 2015 @ 21:10 site door: PEPS Media | Copyright © 2024 jos niesten & co-creation