De Onderzoeker

De Onderzoeker is geïnteresseerd in de verbinding tussen persoonlijke ontwikkeling, groepsontwikkeling en effectiviteit. Zoals elke persoon voor haar ontwikkeling naar haar schaduwkanten moet kijken en deze heeft te integreren, zo kent elke groep ook haar duistere kanten. Bij groepen kijken we dan naar de dynamiek van de zondebok. Om met A. Colman te spreken: persoonlijke ontwikkeling kan niet volledig plaatsvinden als in de persoonlijke ontwikkeling ook de dynamiek van de zondebok niet is geadresseerd.

Om tot wezenlijke veranderingen te komen in het werk, spreekt Scharmer over Open Mind, Open Heart en Open Will. Wat ons daarin belemmert zijn de 'voices of judgement, cynicism, and fear'. Mijn hypothese is, voortgekomen uit mijn jarenlange ervaring met groepen en organisaties, dat als we deze thema's  adresseren en er doorheen weten te breken, we weer vanuit onze creatieve stroom prachtige diensten leveren, projecten en producten tot stand weten te brengen. Dan is onze inspanning in lijn met onze diepste inspiratie.

Middels storytelling, groepsdromen en diepte analyses ben ik deze inzichten verder aan het uitwerken. 

Onderzoek nu

Waar ik me nu op richt is de rol die we instappen als we aan het werk gaan. We stappen in een lopende film. Als ik je vraag waarom je dat nu doet, dan krijgen we antwoorden die we onze kennissen vertellen: het is een leuke organisatie, met leuk werk, interessante mensen, etc. Maar op een ander niveau word je naar die organisatie toegetrokken omdat je iets bij te dragen hebt of iets te ontwikkelen hebt, omdat dit past in je pad van individuatie, je zielepad. Hier speelt het thema 'Participation Mystique' dat in de Jungiaans literatuur veelvuldig terugkomt. En dat gaat verder dan we ons bewust zijn, maar heeft een grote invloed op wie we zijn in de organisatie. Van groot belang daarbij is de vraag of de rol jou speelt of dat jij de rol speelt. Hoe werkt dat bij jou? Maar ook omgekeerd: wat wil de organisatie van jou, wat mag zich via jou manifesteren?

Het zoeken van een verband tussen de eigen schaduw en complexen en hoe die functioneren in het werk: vanuit welk perspectief kijk je? Wat als je vanuit je kernkwaliteit zou kunnen kijken?

Daarnaast ben ik op zoek hoe deze relatie is tussen je persoonlijke schaduw en de zondebok dynamiek van de significante groepen waar je deel van uitmaakt.

Archetypen aan het woord

'Daar zitten we dan', zijn de eerste woorden die de Koning wat schuchter uit zijn mond laat rollen. 'En nu?' De Nar voelt de spanning in de groep en zonder er bij stil te staan flapt hij er uit: 'Als we nou eens onderzoeken welke gesprekken voeren we die we eigenlijk niet moeten hebben, en vooral welke gesprekken moeten we met elkaar voeren die we niet houden?' 

Pagina bijgewerkt op: 08 Jan 2017 @ 22:09 site door: PEPS Media | Copyright © 2024 jos niesten & co-creation