Waardengedreven organiseren

Vitaliteit komt vanuit een diepe grondslag

Systeemveranderingen alleen zijn niet voldoende, er is ook gedragsverandering nodig. Het veranderen van gedrag door alleen aan systemen en structuren te werken blijft kunstmatig. Ja, medewerkers gaan andere verbindingen aan als we het harkje van de organisatie veranderen. En dat kan leiden tot nieuwe gedragingen. Veelal gaan nieuwe harkjes gepaard met nieuwe controle mechanismen. Veranderen wordt dan het afdwingen van nieuw gedrag door middel van druk en angst. Dit zijn de boosdoeners, zij blokkeren het op gang komen van creativiteit en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Wat ik belangrijk vind is dat organisaties vitaal zijn en individuen en groepen eigen verantwoordelijkheid nemen en zelf initiatieven ontplooiien. Dat is niet vrijblijvend maar vindt plaats binnen kaders die we met elkaar afspreken. Om deze slag te maken, kan het helpen om te onderzoeken wat de sturende krachten zijn van onze gedragingen, daar bij stil te staan en te bespreken wat wij willen. Gedragingen leiden tot acties, en acties leiden tot resultaten. Een van de belangrijkste krachten die onze gedragingen beinvloeden zijn onze individuele en culturele waarden. En die waarden kunnen we expliciet maken.

Richard Barrett heeft een mooie aanpak ontwikkeld dat zich goed leent om teams, afdelingen en hele organisaties te onderzoeken op de huidige waarden en de gewenste waarden. 

Het zicht krijgen op de waarden die onze gedragingen onbewust sturen, gebeurt door een assessment en daarna het bespreken van de uitkomsten in kleinere groepen.

Aan de hand van waarden gaan we met elkaar in gesprek en geven we betekenis aan ons gedrag en onze relaties. in dit proces van betekenisgeving delen we met elkaar waarden, visies, grenzen en leggen we een basis voor gedeelde acties. Gedeeld handelen leidt tot gedeelde resultaten.

Voor meer informatie, neem contact met me op.

Achtergrond informatie over het model is te vinden bij www.valuescentre.com

Archetypen aan het woord

Als Warrior laat ik me drijven door mijn wil om grenzen te bewaken, territorium af te bakenen, de vijand te verslaan. "Waarom ga je dan niet gewoon sporten?" tart de Nar. "Oorlogstaal komt flink over, maar is niet meer van deze tijd. Het gaat om het vergroten van vitaliteit en competenties. Dat vraagt handelen vanuit waarden en principes. Ook daarmee worden branden geblust," houdt de Bezieler de Warrior voor als een spiegel.

Pagina bijgewerkt op: 08 Jan 2017 @ 22:00 site door: PEPS Media | Copyright © 2024 jos niesten & co-creation